Skip to main content

Organisatie

De oprichting dateert uit het jaar 1925. Een vereniging die zo lang bestaat kent een rijke historie met veel gebeurtenissen.

Historie

Muziekvereniging Noordenveld bestaat sinds 1925. In 1924 was er één muziekvereniging in Roden, dit was christelijke muziekvereniging Oranje. Een aantal muzikanten stelde dat men ook graag een niet christelijke muziekvereniging wilde in het dorp. En zo kwam er een splitsing in het verenigingsleven van de muzikanten. Een splitsing die vandaag de dag nog steeds van kracht is. Tot 1936 speelde er alleen heren mee, daarna kwamen de dames in opkomst.

De oorlogsjaren waren zwaar voor de vereniging en ook zijn een aantal leden oorlogsslachtoffers geworden. Toch krabbelt de vereniging weer op. We gaan uiteindelijk van Harmonie naar Fanfare.  In 1952 krijgt de muziekvereniging voor het eerst een soort van uniform in de vorm van gelijk gestemde kleding. In 1957 komen er echte uniformen en wordt het bordeauxrood in de vereniging geïntroduceerd.

1962 kunnen ook jeugdleden vanaf 16 jaar lid worden. In dit jaar wordt ook voor het eerst gesproken over een corps en een drumband. In 1965 bestaat de muziekvereniging uit een corps, een leerlingengroep en een drumband. In die tijd zijn ook majorettes in opkomst en besluit de vereniging ook te starten met een majorette groep, de meisjes worden geworven vanuit de gymnastiekvereniging. In die tijd was het een eer om mee te mogen lopen als majorette voor de muziek, dus aan meisjes voor de groep geen gebrek. Ook was het gebruikelijk dat de majorettes zongen tijdens de optredens.

Het lied: Vivace andantino, mijn vriendje was al weken ontevreden.  Alles wat ik deed vond hij verkeerd. Dat ik geen Italiaans kon was de reden. Daarom heb ik dit lied gecomponeerd. Vivace andantino prima vista con amore. Vivace andantino pia pia pia nissimo. Allegro moderato a tempo pisigato. Non legato cresendo mon a pjoe. Vivace andatino pia pia pia nissimo.

In de jaren 1970-1975 wordt Big Band Noordenveld opgericht, de Bigband heeft een ander repertoire dan de fanfare, stukken van o.a. Glen Miller, Duke Ellinton. Te modern volgens een aantal leden van de fanfare. De Bigband wordt gevraagd voor meerdere optredens, maar dit is tevens ook de ondergang van de Bigband, omdat men vond dat ze te vaak van huis waren. Ook wordt er in die jaren een jeugdorkest gevormd die dan later op straat mee konden lopen met het corps. Kinderen jonger dan 16 konden meedoen. In 1974 wordt er nieuw leven geblazen in de bestaande boerenkapel. De Boerenkapel treed regelmatig op en wordt gevraagd mee te werken aan een LP. De boerenkapel bestaat tot eind jaren tachtig.

In 1980 wordt voor het eerst gesproken om een zittend orkest op te richten omdat er vergrijzing in het korps is en een aantal leden niet meer mee willen lopen op straat. Daarnaast wordt een minirette groep opgericht, 32 kinderen doen mee. Er komt zelfs een wachtlijst omdat zoveel kinderen mee willen doen. Omdat de afdeling muziek toch liever niet meer op straat wil lopen, en de slagwerkgroep steeds vaker zelfstandig optreed te samen met de majorettes, komt er een tweedeling en is een zittend orkest niet ver meer weg van een feit. De drumband is hierdoor kwetsbaar en er word gezocht wordt naar oplossingen, die vindt men in het oprichtten van het pijperkorps. Tijdens Rodermarkt van 1991, is het de laatste keer dat het orkest meeloopt in de optocht.

1992 wordt fanfare Noordenveld; “Muziekvereniging Noordenveld” En zal de slagwerkgroep, met pijpers en majorettes  de naam  “Showband Noordenveld” krijgen.  Het orkest zal de naam “Harmonieorkest Noordenveld” krijgen en  jeugdband de naam “Jong Noordendveld”.

In januari  van 1995 doet de showband een ludieke actie met 15 kilometer achteruit lopen. Ze komen zelfs op tv bij het RTL-4 programma Koffietijd.

In 2005 wil de showband vernieuwing en komt er een einde aan het tijdperk van de majorettes, er wordt gekozen om over te stappen naar colorguard. In 2006 kunnen we met de Rodermarktparade voor het eerst de vlaggen voor de showband zien.

Vandaag de dag bestaan Showband, het Harmonieorkest, Jong Noordenveld en de Colorguardgroepen nog steeds en is de vereniging in de bloei van haar leven. Totaal 102 leden, weliswaar in een ander jasje dan toen,  maar met dezelfde passie en plezier wordt er gedanst en muziek gemaakt.

Vissie, missie en beleid

Muziekvereniging Noordenveld stelt zich tot doel o.a. de jeugd en volwassenen kennis te laten maken met muziek, stimuleren tot het spelen van muziek. Maar ook iedereen het gevoel geven, dat je met elkaar veel plezier kunt hebben met muziek maken. Tevens bied het ook sociale contacten. Dit kan zijn bij Jong Noordenveld, de Showband of het Harmonie orkest.

Ook werken wij mee aan de ontwikkeling en bloei van het muziekleven in de Gemeente Noordenveld en leveren wij een waardevolle bijdrage in het culturele erfgoed van de gemeente. Muziekvereniging Noordenveld geeft muziekonderwijs en levert een waardevolle bijdrage aan de algemene en persoonlijke vorming van kinderen en volwassenen. Kinderen verwerven kennis, houding en vaardigheden van muziek, dans, drama. Ze leren muziek te beleven en te verbeelden.